אגם אירי

Kima ID
1250
Primary Hebrew Name
אגם אירי
Primary Roman Name
Erie, Lake
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Lake Erie
אגם אירי
To List of Places