אגם אירי

Kima ID
1250
Primary Hebrew Name
אגם אירי
Primary Roman Name
Erie, Lake
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Lake Erie
אגם אירי
Erie, Lake
To List of Places