אבנעזר (מחוז אפינגהם, ג'ורג'יה)

Kima ID
13107
Primary Hebrew Name
אבנעזר (מחוז אפינגהם, ג'ורג'יה)
Primary Roman Name
Ebenezer (Effingham County, Ga.)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Ebenezer
אבנעזר
To List of Places