אביה (יוון : אי)

Kima ID
1411
Primary Hebrew Name
אביה (יוון : אי)
Primary Roman Name
Euboea Island (Greece)
NAF ID
000680168
VIAF ID
To List of Places