אגדז (ניז'ר : מחוז)

Kima ID
16353
Primary Hebrew Name
אגדז (ניז'ר : מחוז)
Primary Roman Name
Agadez (Niger : Dept.)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Agades
Agadez
אגדז
To List of Places