אבולי (איטליה)

Kima ID
17186
Primary Hebrew Name
אבולי (איטליה)
Primary Roman Name
Eboli (Italy)
NAF ID
001031564
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Eboli
אבולי
איבולי
To List of Places