אגורה (קירניה)

Kima ID
1749
Primary Hebrew Name
אגורה (קירניה)
Primary Roman Name
Agora (Cyrene)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Agora
אגורה
To List of Places