אבשלום (ישראל)

Kima ID
23151
Primary Hebrew Name
אבשלום (ישראל)
Primary Roman Name
Avshalom (Israel)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Avshalom
אבשלום
To List of Places