אגורה (קורינתוס, יוון)

Kima ID
23253
Primary Hebrew Name
אגורה (קורינתוס, יוון)
Primary Roman Name
Agora (Corinth, Greece)
NAF ID
001824435
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Agora
אגורה
To List of Places