אבעלויטענבאך (צרפת)

Kima ID
23549
Primary Hebrew Name
אבעלויטענבאך (צרפת)
Primary Roman Name
Oberlauterbach (France)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Oberlauterbach
אבעלויטענבאך
To List of Places