אבנרודא (גרמניה)

Kima ID
23642
Primary Hebrew Name
אבנרודא (גרמניה)
Primary Roman Name
Abbenrode (Germany)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Abbenrode
אבנרודא
To List of Places