תעלת סולנט (אנגליה)

Kima ID
2390
Primary Hebrew Name
תעלת סולנט (אנגליה)
Primary Roman Name
Solent Channel (England)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Solent Channel
תעלת סולנט
To List of Places