אג'ווד (ניו יורק)

Kima ID
24694
Primary Hebrew Name
אג'ווד (ניו יורק)
Primary Roman Name
Edgewood (N.Y.)
MAZAL ID
Variants Earliest Attestations
Edgewood
אג'ווד
To List of Places