<<אל>> ארבעין, אתר ארכיאולוגי (ישראל)

Kima ID
26069
Primary Hebrew Name
<<אל>> ארבעין, אתר ארכיאולוגי (ישראל)
Primary Roman Name
Arba'in site (Israel)
NAF ID
004548941
To List of Places