<<אל->>מוואסי (רצועת עזה)

Kima ID
26580
Primary Hebrew Name
<<אל->>מוואסי (רצועת עזה)
Primary Roman Name
<<Al->>Mawasi (Gaza Strip)
NAF ID
001923578
Variants Earliest Attestations
<<Al->>Mawasi
<<אל->>מוואסי
To List of Places