<<אל->>מוסדר (רצועת עזה)

Kima ID
26585
Primary Hebrew Name
<<אל->>מוסדר (רצועת עזה)
Primary Roman Name
<<Al->>Musaddar (Gaza Strip)
NAF ID
001923592
To List of Places