<<ה>>עיר העתיקה (באר שבע, ישראל)

Kima ID
26775
Primary Hebrew Name
<<ה>>עיר העתיקה (באר שבע, ישראל)
Primary Roman Name
Old City (Beersheba, Israel)
NAF ID
002346817
Variants Earliest Attestations
<<ה>>עיר העתיקה
Old City
To List of Places