אבן ישראל (ירושלים, ישראל)

Kima ID
26960
Primary Hebrew Name
אבן ישראל (ירושלים, ישראל)
Primary Roman Name
Even Yisrael (Jerusalem, Israel)
MAZAL ID
To List of Places