<<אל>>חרם (ישראל)

Kima ID
27119
Primary Hebrew Name
<<אל>>חרם (ישראל)
Primary Roman Name
<<Al>>Haram (Israel)
NAF ID
005062817
To List of Places