אגם אונטריו (ניו יוק ואונטריו)

Kima ID
2868
Primary Hebrew Name
אגם אונטריו (ניו יוק ואונטריו)
Primary Roman Name
Ontario, Lake (N.Y. and Ont.)
NAF ID
000723658
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Lake Ontario
אגם אונטריו
To List of Places