אגם אונטריו (ניו יוק ואונטריו)

Kima ID
2868
Primary Hebrew Name
אגם אונטריו (ניו יוק ואונטריו)
Primary Roman Name
Ontario, Lake (N.Y. and Ont.)
MAZAL ID
VIAF ID
To List of Places