אגם אייר (דרום אוסטרליה)

Kima ID
3500
Primary Hebrew Name
אגם אייר (דרום אוסטרליה)
Primary Roman Name
Eyre, Lake (S. Aust.)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Lake Eyre
אגם אייר
Eyre, Lake
To List of Places