אבן גיר וואהו (אלסקה)

Kima ID
4383
Primary Hebrew Name
אבן גיר וואהו (אלסקה)
Primary Roman Name
Wahoo Limestone (Alaska)
NAF ID
000836769
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Wahoo Limestone
אבן גיר וואהו
To List of Places