אגם אינלה (בורמה)

Kima ID
5794
Primary Hebrew Name
אגם אינלה (בורמה)
Primary Roman Name
Inle Lake (Burma)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Inlay Lake
Inle Lake
אגם אינלה
To List of Places